Dokumenty i Procedury "Kajtusie"

Dokumenty Żłobek

Procedura bezpieczeństwa na terenie Żłobka „KAJTUSIE” w związku z epidemią COVID-1.

 

Procedura_bezpieczenstwa

 

Procedura bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci  obowiązująca w Żłobku KAJTUSIE w Warszawie w okresie pandemii koronawirusa.

5__PROCEDURA

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusemCOVID-19.

4_Procedura

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa.

Zalacznik_NR_3

Ankieta dla rodzica/prawnego opiekuna związane z pandemią COVID-19 w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego w celu oceny ryzyka zachorowania.

Zalacznik_nr_2

 

Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka w sprawie udziału w zajęciach.

Zalacznik_nr_1

 

Dokumenty Przedszkole

Rocedura bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Artystyczno-Językowym KAJTUSIE w Warszawie  w okresie pandemii koronawirusa.

PROCEDURA_BEZPIECZNEGO_PRZYPROWADZANIA_I_ODBIERANIA_DZIECI_PRZEDSZKOLE

 

Załącznik nr 13 do Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Artystyczno-Językowego „KAJTUSIE” w Warszawie w związku z epidemią COVID-19

Zalacznik_nr_13_Klauzula_informacyjna

 

Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek.

Zalacznik_nr_11

 

Załącznik nr 10 Instrukcja prawidłowego zdejmowania i zakładania maseczki

Zalacznik_nr_10

 

Załącznik nr 9 Zasady właściwej dezynfekcji rąk

Zalzcznik_nr_9

 

Załącznik nr 8 Instrukcja prawidłowego mysia rąk

Zalacznik_nr_8

 

PROCEDURA bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Artystyczno-Językowym KAJTUSIE w Warszawie w okresie pandemii koronawirusa

Zalacznik_nr_5

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem COVID-19

Zalacznik_nr_4

 

Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Artystyczno-Językowego „KAJTUSIE” w związku z epidemią COVID-19

Procedura_bezpieczenstwa_przedszkole

 

Szanowni Rodzice! Przedstawiamy ankietę dotyczącą chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 od 18 maja 2020 r.

Bardzo prosimy aby informacja zwrotna dotarła na adres kajtusie13@wp.pl najpóźniej do piątku 8.05.2020 r. do godz.10.00.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie oraz ograniczenia liczby personelu przedszkolnego świadczącego pracę nie możemy zagwarantować, że wszystkie zgłoszone dzieci będą w stanie skorzystać z opieki w przedszkolu. Dlatego też, ustalając kolejności przyjęć dzieci stosować będziemy kryteria przedstawione w ankiecie. Ponadto informujemy, że nie skorzystanie z możliwości opieki przedszkolnej od 18.05.2020 nie skutkuje usunięciem dziecka z listy wychowanków przedszkola.
Wyjaśniamy również, że deklaracje/ankiety dotyczące udziału w dzieci w zajęciach obowiązują na okres 18-22 maja br. i w zależności od decyzji rządowych będą ponownie zbierane na następny okres od 24 maja br.
 

ankieta

 

Żłobek